Kunstbilde

Barn viser sine tatoverte fangenummere, stillbilde fra dokumentarfilm tatt opp få dager etter befrielsen.

Den 27. januar 1945 nådde styrker fra Første ukrainske front fram til Auschwitz/Oświęcim i Polen, og befridde de gjenværende fangene. Blant disse fantes det også 180 barn, tiltenkt som forsøksdyr for den beryktede SS-Hauptsturmführer Josef Mengele (1911-1979). Han klarte dessverre å stikke seg unna, og ble aldri stilt til rette for sine forbrytelser.

Den 1. november 2006 vedtok FNs generalforsamling at den 27. januar skulle være International Holocaust Remembrance Day.

Andre land har også sine nasjonale minnedager – den norske burde etter undertegnedes skjønn være den 26. november, dagen for transporten av 532 norske jøder med Donau i 1942. Bare 9 av dem kom tilbake.

Ezekiel 37, 15-21 (DNB 1930)

Og Herrens ord kom til mig, og det lød så: Og du menneskesønn! Ta dig en stav og skriv på den: For Juda og for Israels barn, hans medbrødre! Og ta dig en annen stav og skriv på den: For Josef – en stav for Efra’im og hele Israels hus, hans medbrødre! Og sett dem sammen, den ene til den andre, til én stav, så de blir til ett i din hånd! Og når ditt folks barn sier til dig: Vil du ikke la oss få vite hvad du mener med dette? – da skal du si til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg tar Josefs stav, som er i Efra’ims hånd, og Israels stammer, hans medbrødre, og jeg legger dem til Judas stav og gjør dem til én stav, så de blir til ett i min hånd. Og de staver som du skriver på, skal du holde i din hånd for deres øine. Si så til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg henter Israels barn fra de folk som de drog bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land.

ANNONSE

Læs også

Læs også