Kunstbilde

Johan Christian Dahl (1788-1857)
Olje på papir, 26 x 35 cm, Kunsthalle Hamburg.

Tysk titel: Elbe und Neustädter Ufer in Dresden im Abendlicht.

Etter en grunnleggende håndverksutdannelse i sin fødeby Bergen kom I. C. Dahl inn ved Akademiet i København i 1811, og i 1818 bosatte han seg permanent i Dresden, på samme adresse som sin kunstnerbror Caspar David Friedrich (1774-1840), som også hadde vært elev ved Akademiet i København. I. C. Dahl var også aktiv som pedagog, og blant hans elever i Dresden finner vi Peder Balke (1804-1887) både i 1836 og 1843–44. Det sies at Dahl mente at denne eleven var mer enn en anelse slurvete, men når vi betrakter dagens bilde kan man nok føle at Dahls skisser – i motsetning til Dahls ateliérbilder – har mye til felles med Balkes friere og mer ekspressive malemåte. Hvem som påvirket hvem er det vanskelig å ha noen sikker oppfatning av.

I 1837 hadde både Beethoven og Schubert for lengst gått bort, og Brahms var bare fire år gammel. Men Robert Schumann (1810-1856) var i begynnelsen av sin karriére, og ga ut sine åtte Fantasiestücke op. 12. Martha Argerich spiller.

ANNONSE

Læs også

Læs også