Kunstbilde

Theodor Kittelsen (1857-1914).
Gjengitt etter postkort utgitt av Mittet & Co rundt 1920, Nasjonalbiblioteket.

Den første versjon av denne vinterfantasi var, etter alt å dømme, en illustrasjon for Theodor Casparis (1853-1948) diktsamling Vintereventyr (1901), hvor vi også finner Casparis best kjente dikt, Norge, mit Norge.

Ves siden av Erik Werenskiold (1855-1938) var Theodor Kittelsen en av våre fremste eventyr-illustratører. Det fortelles at da Werenskiold en gang bemerket til Kittelsen at nan nok ikke var like flink til å tegne troll som ham, skal han ha fått til svar at Jamen, du har jo aldri sett dem!

Nå hadde vel heller ikke Kittelsen sett lys levende troll, men han hadde sett norsk natur, og fabulert videre rundt den. Den som kan se, vil lett kunne assosiere snøens former med underlige vesener – og har man dertil en kunstnerisk begavelse, kan man bringe disse assosiasjoner videre. Og i Kittelsens kunst kan vi klart fornemme at utgangspunktet er den norske naturen.

ANNONSE
ANNONSE

Læs også

Læs også