Kunstbilde

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669)
Etsning og koldnål, 16,4 x 20,8 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

Det er ikke spesifisert hva som er det umiddelbare tekstgrunnlag for dette trykket, men det kan godt være fra evangeliet etter Johannes, 20, 19-23 (DNB 1930)

Da det nu var aften den dag, den første dag i uken, og dørene var lukket der hvor disiplene var, av frykt for jødene, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sa til dem: Fred være med eder! Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da blev disiplene glade, da de så Herren. Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd! Dersom I forlater nogen deres synder, da er de dem forlatt; dersom I fastholder dem for nogen, da er de fastholdt.

ANNONSE

Læs også

Læs også