Kultur

Fra Hector Berlioz‘ (1803-1869) Légende dramatique for kor, solister og orkester La damnation de Faust op. 24

Fremførelsen er ved BBC Symphony Orchestra, dirigent Andrew Davis i Royal Albert Hall (1998)

Feux-follets, tysk Irrlichter og engelsk Will o’the wisp (i Skandinavia Lyktemenn) er et lysfenomen som av og til kan iakttas ved våtmarker, og som ble satt i forbindelse med noe overnaturlig.

ANNONSE

Læs også

Læs også