Kunstbilde

James Gillray (1756-1815)
Håndkolorert etsning og akvatint, 27,3 x 37,2 cm, National Portrait Gallery, London

Den fullstendige titel er The GRACES in a High Wind, a Scene taken from Nature, in Kensington Gardens.

De avbildede damer sies å være Sir William Manners (1766-1833) tre døtre Luisa, gift Burke (1791-1830), Emily Frances (d.1864) og Catherine Camilla, gift Sinclair (1792-1863). De er alle kledd etter datidens mote, kjent som Empire i Frankrike og Regency i England. Den var nok mere behagelig for bærerinnene enn det sene 1700-talls damemote som den avløste etter den franske revolusjon – men også noe mer avslørende hva bærerinnens fasong angikk.

James Gillray ble tidlig en dyktig gravør, og dette satte ham i stand til å forsørge seg mens han var elev ved The Royal Academy i London. Sammen med den noe eldre William Hogarth (1697-1764), regnes han som en av grunnleggerne av de politiske karikatur i England.

Gillray arbeidet fortrinnsvis med etsning og akvatint, og trykkene ble publisert og solgt av Hannah Humphrey (aktiv i London mellom 1745 og 1818). Hvordan forholdet dem imellom egentlig var, er ikke helt kjent, men i perioder var de bosatt på samme adresse, og skal ha vurdert ekteskap, selv om det ikke ble noe av det. Det sies at paret faktisk én gang var på vei til kirken, da Gillray utbrøt:

ANNONSE

This is a foolish affair, methinks, Miss Humphrey. We live very comfortably together; we had better let well alone.

I alle fall var det Hannah Humphrey som tok seg av James Gillray etter at han i 1811 fikk et mentalt sammenbrudd og forsøkte å begå selvmord ved å hoppe ut av et loftsvindu. Hun passet på ham inntil han omsider døde i 1815.

ANNONSE

Læs også

Læs også