Kunstbilde

Jacopo Tintoretto (1518–1594)
Olje på lerret, 435 x 535 cm, Santa Maria della Salute, Venezia

Beretningen om bryllupet i Kana og vin-miraklet finner vi i evangeliet etter Johannes 2, 1-11 (DNB 1930)

Og på den tredje dag var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der; men også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Og da det blev mangel på vin, sa Jesu mor til ham: De har ikke vin. Jesus sa til henne: Hvad har jeg med dig å gjøre, kvinne? Min time er ennu ikke kommet. Hans mor sa til tjenerne: Hvad han sier eder, det skal I gjøre. Nu stod der, efter jødenes renselsesskikk, seks vannkar av sten, hvert på to eller tre anker. Jesus sa til dem: Fyll karene med vann! Og de fylte dem til randen. Så sa han til dem: Øs nu op og bær det til kjøkemesteren! Og de bar det til ham. Men da kjøkemesteren smakte vannet som var blitt til vin, og ikke visste hvor den kom fra – men tjenerne som hadde øst vannet, de visste det – da kalte kjøkemesteren på brudgommen og sa til ham: Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere; du har gjemt den gode vin til nu. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet; og hans disipler trodde på ham.

Innledningsvis nevnes at bryllupet var på den tredje dag. Det er nærliggende å anta at det vises til 1,15, der Johannes Døperen vitner om han som kommer etter meg,  i 1,29 dagen etter beretter Døperen om Jesu dåp, 1,35 dagen etter kalles Peter og hans bror Andreas, og 1,44 dagen etter kalles Filip og Natanael. Men strengt tatt er dette ikke uforenlig med at bryllupet fant sted på den tredje dag.

Imidlertid kan man sette et spørsmålstegn ved DNB 1930s oversettelse av første del av 2,4. Textus receptus har

λεγει αυτη ο ιησους τι εμοι και σοι γυναι

translitert legei auti o iésous ti emoi kai soi gunai, ord for ord sa henne Jesus hva for meg og for deg kvinne, som man kanskje kan forstå som noe i retning av Er det ditt og mitt ansvar, frue?

Det er ikke oppgitt hvem som giftet seg i Kana, brud og brudgom nevnes ikke ved navn. Men det virker som om Jesus og ikke minst hans mor var personer med en viss autoritet, ettersom de kunne gi tjenerne (omtalt som diakonois og ikke som doulois – slaver) ordrer som de uten protester utførte.

ANNONSE

I Tintorettos bilde ser vi Jesus og hans mor ved bordenden til venstre, til høyre er tjenerstaben opptatt med å øse opp vann i steinkrukkene, og i bakgrunnen smaker kjøgemesteren (architriklinó) på vinen.

ANNONSE

Læs også

Læs også