Kunstbilde

John Constable (1776-1837)
Olje på lerret, 26 x 31,1 cm, Victoria and Albert Museum, London.

John Constable regnes i dag, ved siden av sin omtrent jevnaldrende landsmann Joseph Mallord William Turner (1775-1851) som en av de betydeligste europeiske malere  i tidlig romantikk. Den innflytelse de fikk på den senere utvikling innen europeisk maleri kan knapt undervurderes.

Dagens bilde ser ut til å være en raskt utført skisse i tilnærmet monokrom, hvor man kan ane et slektskap både med noen av Johan Christian Dahls skisser, og dessuten med mange av Peder Balkes verker, selv om en direkte påvirkning er vanskelig, for ikke å si umulig å  fastslå.

Med en viss rett kan man kalle Constable, og i enda større grad Turner for proto-impresjonister, og særlig Constables betydning for de senere franske impresjonister, via Barbizon-skolen, er godt dokumentert.

ANNONSE

Omtrent hundre år etter at bildet var malt, ble Sir Ralph Vaughan Williams’ (1872-1958) Fantasia on a theme of Thomas Tallis uroppført i Gloucester Cathedral.

The BBC Symphony Orchestra med Andrew Davis som dirigent, spiller i Gloucester Cathedral.

Verket er skrevet for strykere, en stor og en liten gruppe, og dessuten fire solister.

ANNONSE

Læs også

Læs også