Kunstbilde

Johannes Markus Holmsen (1880-1959)
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum.

Kanten var en gate – eller kanskje heller et smug på Hammersborg i Kristiania, et strøk som nå er gjennomsanert, men der flere kunstnere og fotografer var ytterst aktive før den gamle bebyggelsen ble revet. Mye av deres arbeider er bevart i Oslo Museum.

Enkelt sagt er Hammersborg strøket mellom Akersgaten, Hammersborggaten (tidligere Henrik Ibsens gate), Schandorffs gate, Fredensborgveien og Krist Kirkegård/Kristparken. Det var en gang en forstad til Kristiania. I dag er all den opprinnelige bebyggelsen, med unntak av noen få hus i Fredensborgveien forsvunnet, de siste rivningene (kvartalet Maschmanns gate, Møllergaten, Nedre Hammersborggate og Hammersborg torv) ble gjort i begynnelsen av 1960-tallet. I dag finner vi Deichmanske bibliotek, Svenska Margaretakyrkan, Margaretahemmet og boligselskapet OBOS’ administrasjonsbygg der vi en gang hadde løkken Sorgenfri (der billedhuggeren Gustav Vigeland en gang hadde sitt atelier), og et virvar av lave småhus og trange smug. Ett av smugene skal ha vært, høyst uoffisielt, kjent som Jøde-tranga, visstnok fordi jøder skal ha vært bosatt der. (Betegnelsen Tranga ble også brukt lokalt om passasjen på østsiden av Krist Kirkegård mellom Deichmans gate og Møllergaten). Et par av husene fra Kanten ble på 1920-tallet flyttet til Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Hammersborg på Kristiania-kart fra 1888.

ANNONSE

Læs også

Læs også