Kunstbilde

Harald Sohlberg (1869-1935)
Trekull på papir, 47,9 x 62,8 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Akerselven mellom Vaterlands bro og Hausmanns bro i Kristiania/Oslo har, etter alt å dømme, vært et populært motiv blant norske kunstnere – malere som fotografer. Flere av dem har vi allerede presentert her i Documents kunstspalte, og ettersom Nasjonalmuséet i tiden 28. september 2018 til 13. januar viser utstillingen Uendelige landskap med bilder av Harald Sohlberg, passer denne studie av motivet helt utmerket.

Innerst drar vi lett kjensel på Hausmanns bro, og rett til høyre for den Holter & Borgen – Huder og Skind, som nå er forsvunnet, i likhet med småbåthavnen og den forfalne bebyggelsen til høyre.

ANNONSE

Læs også

Læs også