Kunstbilde

Foto: C. Eek

Bosetninger og gårdsdrift (med flere enkeltbruk) i dette området er dokumentert siden  1300-tallet, men går sannsynligvis enda lenger tilbake. Gode beiter og mange utslåtter tillot et omfattende husdyrhold, særlig av småfe. Sunndals-gårdene var lenge betraktet som noen av de rikeste i Stryn.

Men det hadde sin pris. Risikoen for både snøskred og flom var betydelig. Det største dokumenterte snøskredet skjedde den 6. februar 1868. 13 mennesker og all buskapen omkom, og alle bygninger ble ødelagt. Bare én person overlevde. Men gårdsdriften fortsatt inntil 1902, da et nytt skred ødela mesteparten av bygningene, men ingen menneskeliv gikk tapt. Siden da har det ikke vært faste bosetninger i Sunndalen, selv om gårdene fortsatt ble drevet langt inn i 1900-tallet, primært som slåttemark. Området tjener fortsatt som sommerbeite.

Gjennom dette dalføret går det som en gang var en av de viktigste ferdselsveiene mellom Øst- og Vestlandet. Veien – for det meste et tråkk – er nå restaurert, og utgjør en fot-tur den som kan klare det, absolutt bør gjøre.

ANNONSE

Innerst i bildet, delvis skydekket, kan vi ane den nordvestligste utløperen av selveste Jostedalsbréen, den største isbréen på det europeiske fastland. I forgrunnen et steingjerde, et minne om tidligere tiders slit.

Stryn kommune ligger i Sogn og Fjordane fylke, like ved der der det grenser mot både Oppland og Møre og Romsdal fylke (amt).

Anton Bruckners (1824-1896) åttende symfoni (1887-90), fremført av Wiener Philharmoniker og Pierre Boulez.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

De smarte smutter i Sverige

Læs også