Kunstbilde

Peter Paul Rubens (1577–1640) og Jan Brueghel den eldre (1568–1625)
Olje på panel, 74,3 x 114,7 cm, Mauritshuis, Den Haag

Nederlandsk titel: Het aards paradijs met de zondeval van Adam en Eva – Det jordiske paradis med Adam og Evas syndefall.

Adam og Eva av Rubens, landskap og dyr av Brueghel.

Den gammeltestamentlige historie som her illusteres, er hentet fra Første Moseboks annet og tredje kapitel (DNB 1930)

2, 8-17
Og Gud Herren plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet. Og Gud Herren lot trær av alle slag vokse op av jorden, prektige å se til og gode å ete av, og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt. Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven; men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.

Og deretter skapes Eva av Adams ribb-ben, og videre:

2,25
Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke.

I kapitel 3, 1-7, fortsetter historien:

Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: I skal ikke ete av noget tre i haven? Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i haven; men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt: I skal ikke ete av den og ikke røre ved den, for da skal I dø. Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø; for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt. Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt. Da blev begges øine åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet.

Det synes klart at bildet skildrer øyeblikket før de eter av treet, innser at de er nakne, og finner seg fikenblad.

ANNONSE

Læs også

Læs også