Sådan er jeg! Det er igrunden mere og mere alt hvad menneskene har å si hverandre i våre dage. Og dette kor av røster: Slik er jeg! det holder nu på å sprenge himlen bort over oss. Før hadde vi også noe annet å si hverandre, noe om det som var utenom oss og felles og tilgjengelig for alle: himlen og jorden, Gud og hans engle, udødelighet og salighet ..

Har det ingen mening mere? Hvor er vi endt, i hvilken krok av universet?   

Alf Larsen, norsk klassisk forfatter

ANNONSE