Kunstbilde

Severin Grande (1869-1934)
Olje på lerret, 80,4 x 50,8 cm, Oslo Museum

Severin Grande var faglært håndverker, og bestemte seg først 27 år gammel for å bli kunstner. Blant hans lærere finner vi Eyolf Soot (1858-1928), Erik Werenskiold (1855-1938) og Harriet Backer (1845-1932). Han var også hos Kristian Zahrtmann (1843-1917) i København og Henri Matisse (1869-1954) i Paris. I de første årene etter debuten ved Høstutstillingen i 1899 malte han gjerne byprospekter, som også Ivar Lund (1871-1904), Hans Ødegaard (1876-1943), og Anders Svarstad (1869-1943). Vi finner flere av hans bilder både i Nasjonalmuséet og i Oslo Museum.

Dette motivet fra Fredensborgveien i Kristiania er malt et par år før han gikk bort i 1934. Ofte er det slik at når man ser gamle bilder, må man konstatere at motivet enten er forsvunnet, eller endret til det uigjenkjennelige. Men i dette tilfellet er mye av den bebyggelse vi ser til venstre i bildet bevart. I bakgrunnen kan vi ane den gass-klokken som én gang sto på det som kalles Kuba ved Nedrefoss i Akerselven, og spiret på Paulus kirke.

Østre del av Fredensborgveien i Oslo, fotografert av Kaspar Hauser den 15. august 2018. “Kul & Koks” lå der hvor vi nå ser flaggstangen og trafikkskiltet ved det lave røde huset. Trærne har vokst en del siden 1931.

ANNONSE

ANNONSE

Læs også

Læs også