Kunstbilde

Severin Grande (1869-1934)
Olje på lerret, 80,4 x 50,8 cm, Oslo Museum

Severin Grande var faglært håndverker, og bestemte seg først 27 år gammel for å bli kunstner. Blant hans lærere finner vi Eyolf Soot (1858-1928), Erik Werenskiold (1855-1938) og Harriet Backer (1845-1932). Han var også hos Kristian Zahrtmann (1843-1917) i København og Henri Matisse (1869-1954) i Paris. I de første årene etter debuten ved Høstutstillingen i 1899 malte han gjerne byprospekter, som også Ivar Lund (1871-1904), Hans Ødegaard (1876-1943), og Anders Svarstad (1869-1943). Vi finner flere av hans bilder både i Nasjonalmuséet og i Oslo Museum.

Dette motivet fra Fredensborgveien i Kristiania er malt et par år før han gikk bort i 1934. Ofte er det slik at når man ser gamle bilder, må man konstatere at motivet enten er forsvunnet, eller endret til det uigjenkjennelige. Men i dette tilfellet er mye av den bebyggelse vi ser til venstre i bildet bevart. I bakgrunnen kan vi ane den gass-klokken som én gang sto på det som kalles Kuba ved Nedrefoss i Akerselven, og spiret på Paulus kirke.

Østre del av Fredensborgveien i Oslo, fotografert av Kaspar Hauser den 15. august 2018. “Kul & Koks” lå der hvor vi nå ser flaggstangen og trafikkskiltet ved det lave røde huset. Trærne har vokst en del siden 1931.

ANNONSE

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Kina styrer USA

Ofrene er de nye helte

Læs også