Kunstbilde

Oscar Hvalbye (1864-1938)
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum

Vaterland småkirke sto ferdig i 1899, og ble samme år fotografert av Oscar Hvalbye, på den tid aktiv som hjelpeprest i Kristiania Indremisjon. Arkitekt var Heinrich Jürgensen (1871-1953). Kirken fikk bare stå til 1959-60, da den ble revet i forbindelse med saneringen av Vaterland og byggingen av T-banen. Altertavlen var malt rett på murveggen av Emanuel Vigeland (1875-1948), og fulgte dessverre med i saneringen.

Kirkens gateadresse var opprinnelig Søberggangen 1, men etter en omorganisering og forlengelse av Vognmandsgaden var kirkens adresse Vognmandsgaden 25. På dette kartet fra 1900 kan man se at Vognmandsgaden ennå ikke rekker frem til Brogaden, og at Søberggangen er markert i parentes.

Fra 1902 var Oscar Hvalbye residerende kapellan i Petri (nå Sofienberg) menighet i Kristiania, og de ti siste år før han pensjonerte seg i 1932, var han sogneprest i Gamlebyen (Oslo hospital) menighet.

ANNONSE

Ved siden av sin prestegjerning var han også en ualminnelig dyktig amatørfotograf, og en nær venn av selveste Anders Beer Wilse (1865-1949), som ganske sikkert har bistått med råd og veiledning. Siden 1986 er Oscar Hvalbyes fotografier i trygg forvaring hos Oslo Museum.

Oscar Hvalbye var også en stor musikkelsker, og i 1916 var han én av grunnleggerne av Guldbergs akademiske kor.

Anton Bruckners (1824-1896) motett Locus iste (1886) skulle passe godt for denne anledning.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

De smarte smutter i Sverige

Læs også