Kunstbilde

Christian Krohg (1852-1925)
Olje på lerret, 150 x 115 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Som allerede omtalt, viser Nasjonalmuséet frem til 2. september en stor utstilling av Gerhard Munthes (1849-1929) verker, med hovedvekt på hans virksomhet som designer. I denne utstilling inngår også Christian Krohgs grandiose portrett av sin kunstnerkollega.

Noen år etter at portrettet ble malt, fikk Christian Krohg, sammen med Gerhard Munthe, Eilif Peterssen (1852-1928) og Erik Werenskiold (1855-1938) i oppdrag å illustrere den nye oversettelsen av Snorres kongesagaer. På grunn av utenlandsopphold måtte Eilif Peterssen trekke seg, og i hans sted kom den unge Halfdan Egedius (1877-1899). Ved hans sykdom overtok, på Werenskiolds anbefaling, Wilhelm Wetlesen (1871-1925) og den illustrerte Snorre ble omsider publisert i 1900.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Knæfaldet

Læs også