Kunstbilde

Gerhard Munthe (1849-1929)
Olje på lerret, 125 x 158 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

Nasjonalmuséets utstilling Gerhard Munthe. Eventyrlig design åpnet den 8. juni og vises til 2. september i år.

Gerhard Munthe var aktiv på mange felter, både som realistisk oljemaler, som illustratør – spesielt for Snorre – og dessuten designer for både møbler og porselens-serviser. Utstillingen gir gode eksempler på alt dette, og mye plass er viet til hans forelegg for bildevev, og de endelige bildeteppene. Ett av disse motivene hentet han fra en variant av den norske folkevise om Liti Kjersti, som ble lokket inn i berget, og gitt tre glemselsdrikker. Kunstneren har gjengitt det avgjørende øyeblikk, da hun har drukket den siste drikken og svarer på bergkongens siste spørsmål om hvor hun hører hjemme:

Di gav henne drikke av raude gullhorn,
Dei slepte der nedi tri villarkorn.

Den tridje drykken liti Kjersti ho drakk,
Dei kristne landi ho aldri mer gat.

“Kvar er du fødd, og kvar er du bori?
Og kvar er dine jomfruklæde skorne?”

“I berget er eg fødd, og der er eg bori,
Og der er mine jomfruklæde skorne.”

Arve Moen Bergset synger en annen variant av denne middelalder-balladen:

Dette er en utstilling man avgjort bør få med seg.

ANNONSE

Læs også

Læs også