Kunstbilde

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi i Nasjonalbiblioteket.

Det er nærliggende å anta at bildet er tatt i Hansteens gate 2 i Kristiania/Oslo, der Harriet Backer (1845-1932) hadde sin bolig og sitt atelier fra tidlig 1890-tall, og dessuten drev sin malerskole frem til 1909. Bildet på staffeliet er kjent som Evighetsbildet, et stilleben. Det skulle bli hennes siste verk, malt etter en bestilling fra Nasjonalgalleriet. Hun arbeidet med det fra 1918 til sin bortgang i 1932, men rakk ikke å fullføre det.

Hodeplagget, som hun alltid bar i sine siste år, er av nederlandsk opprinnelse, og var en gave fra hennes søstersønn, pianist, komponist m.m. Fridtjof Backer-Grøndahl (1885-1959).

Hansteens gate i Oslo er en tverrgate til Henrik Ibsens gate (tidligere Drammensveien), rett ved U.S. Embassy. Huset der Harriet Backer bodde, ble revet i 1969. Det er satt opp et blåskilt til hennes minne på den nye bygningen, der nå Kommunal Landspensjonskasse Eiendom har sine kontorer.

ANNONSE

Læs også

Læs også