Kunstbilde

Andrea Mantegna (1431-1506)
Sepia, penn og lavering, 26,9 x 20 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

Attribusjonen til Andrea Mantegna er usikker, noe som er nevnt på muséets nettside.

Ingen av de kanoniske evangelier nevner noe om hva som skjedde med Kristus fra gravleggelsen til oppstandelsen, men i apostelen Peters første brev, 3, 18-22 (DNB 1930) leser vi:

For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden, og i denne gikk han og bort og preket for åndene som var i varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken blev bygget, i hvilken nogen få – åtte sjeler – blev frelst ved vann, det som også nu frelser oss i sitt motbillede, dåpen, som ikke er avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighets pakt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse, han som er faret op til himmelen og er ved Guds høire hånd, hvor engler og makter og krefter er ham underlagt.

Dette har det blitt spunnet legender rundt, og innslag fra disse legender kan vi finne i Dantes Inferno, som trolig var godt kjent i Mantegnas krets. Vi finner også noen referanser i Grundtvigs påskesalme I Kveld blev der banket paa Helvedes Port.

ANNONSE

Læs også

Læs også