Kultur

Den “tempererte” stemming av tasteinstrumenter tillot å skrive musikk i alle dur- og moll-tonearter uten de problemer som oppsto ved en matematisk “ren” stemming (for å si det mer enn grovt forenklet).

Som kjent skrev Johann Sebastian Bach (1685-1750) to sett med 24 preludier og fuger i alle tonearter. Her hører vi preludium og fuge i ciss-moll fra det første settet, spilt på cembalo av Kenneth Gilbert.

ANNONSE

Læs også

Læs også