Nyt

Billedet: Migranter ankommer Tyskland, ved en togstation. Hvad koster denne masseindvandringen Tyskland? Det korte svar er – vi ved det ikke præcist, men omkostningerne er smertelig høje og stadig stigende.

 

I februar 2016 beregnede professor Matthias Lücke fra Kieluniversitetet, at omkostningerne knyttet til masseindvandringen – bare for 2016 – ville være 25,7 milliarder euro. Omkostningerne ville stige til 37 milliarder euro i 2017 og øges yderligere til 55 milliarder euro pr. år inden 2022.

I februar 2017 advarede Merkels egen økonomiske rådgiver og en af Tysklands mest citerede økonomieksperter, Hans-Werner Sinn, om at de totale omkostninger for det antal migranter som indtil da var kommet til landet, samlet over tid kunne nå 450 milliarder euro eller ca. 13-14 % af Tysklands totale BNP. Sinn forklarer også tydeligt, hvordan dette hænger sammen:

Den første generation af flygtninge vil aldrig kunne integreres på en sådan måde, at de ved de skatter de betaler vil kunne opveje de offentlige ydelser de modtager. Det skete ikke med tyrkerne, ikke engang i anden generation. […] Dette regnestykke handler ikke kun om sociale ydelser («NAV»). Mange overser dette forhold.

ANNONSE

Sinn ser heller ikke specielt optimistisk på hvordan Tysklands økonomi vil være i stand til at tackle masseindvandringen:

[…] Germany did not cope well with the huge numbers of migrants which made their way to the country, with around one million people estimated to have come to the country in 2015 alone.

The professor said: “We could not stand it [a second migrant wave]. We can not even stand the first one well.”

Samme år viste en undersøgelse i Die Welt at 99 % af alle dem, som fik asyl i henhold til Geneve-konventionen (det vil sige ophold i indtil tre år), alligevel ender op med permanent opholdstilladelse.

Professor Bernd Raffelhüschen anslår at ca. 70 % af flygtningene og migranterne er ufaglærte, og at dette utvivlsomt vil lægge et betydeligt pres på afhængighedsforholdet mellem de mennesker, som arbejder for at opretholde økonomien, og de som ikke arbejder og lever på offentlige ydelser. Det er denne skævhed som igen tvinger tyske pensionister til at arbejde længere, og gør at skattetrykket vil stige for den almindelige tysker.

Den økonomiske regning for at tage imod en strøm af ufaglærte migranter til Tyskland er høj og stigende, og så er de kvalitative omkostninger som følge af bl.a. mere vold, kriminalitet og generel utryghed endda ikke regnet med.

Problemet for flertallet af Europas lande er at det, der sker i Tyskland sker og vil ske overalt. Er det virkelig fortsat ukontrolleret import af ufaglærte migranter, som skal mindske problemet?

 

ANNONSE