Kunstbilde

Nikolai Astrup (1880-1928)
Fargetresnitt med håndkolorering, 36,6 x 46,9 cm, privateie.

Soleienatt er en av godbitene i auksjonen Fokus 1900 hos Grev Wedels plass auksjoner, torsdag 31. mai kl. 18.00. Bildene blir vist i GWPAs lokaler i Den gamle Logen i Oslo, like ved Museet for samtidskunst (tidligere Norges bank) og det gamle Militærhospitalet i Kvadraturen den 22-31. mai.

Prisantydningen er NOK 700 000–900 000, men det er rimelig å anta at tilslaget vil falle noe høyere – for å si det forsiktig.

Soleienatt var et motiv Nikolai Astrup ofte vendte tilbake til, her med hans egne ord:

Angaaende soleiebildet, saa har jeg fartet rundt hele bygden for at finde en rigtig vakker soleiemyr – eller et sted, hvor der var mange soleier samlet – mit gamle soleie-motiv med det gamle “tun” i baggrunden er rent ödelagt af opdyrkning, – myren er veitet og törlagt, og da forsvinder de store masser af soleier, – thi disse krevet at jorden er baade usedvanlig “fed” og usedvanlig “vandsyg”, – man fandt dem derfor för i gule masser nedenfor gamle “tun”, hvor alt gjödselvandet fra fjösene randt ned i myren. Nu har jeg fundet nok af soleier iaar ogsaa, – men det er vanskeligere at finde en god baggrund og mellemgrund – og jeg liker ikke at tage forgrunden fra et sted og baggrunden fra et andet sted, – jeg maa se det sammen for at se, hvor “varmt” eller “koldt” det skal staa med hindanden.

De gule blomstene som dominerer bildet, er kjent som bekkeblom eller soleihov, latin Caltha palustris, i Danmark Eng-kabbeleje.

ANNONSE

Læs også

Læs også