Kunstbilde

Fotograf ikke oppgitt, Frihedsmuseets billedarkiv.

Etter rykter om tyske troppekonsentrasjoner i Flensburg, like sør for grensen, ble de danske styrker i Sønderjylland satt i alarmberedskap den 8. januar 1940. Det skulle vise seg, tre måneder senere, at ryktene ikke var ubegrunnet. Den 9. april 1940 ble angrepet på Danmark og Norge innledet.

Det var disse avdelingene som en kort tid ytet motstand mot overmakten, før Danmark kapitulerte etter to timer. Det skulle gå ytterligere to timer før beskjeden rakk fram til alle avdelinger. Beslutningen om kapitulasjon ble tatt for om mulig å unngå at København skulle bombes som Warszawa.

På motorsyklene er det montert 20mm Madsen maskinkanoner, som hadde minimal effekt mot selv de lette tyske stridsvogner PZKW1 og PZKW2. Ellers kan vi se at soldatene, som de norske, har Krag-rifler, og vi kan ane, mellom bilen til høyre og soldatene, lette dansk-produserte maskingeværer av type Madsen, også i bruk i den norske hæren.

ANNONSE

I alt 16 danske soldater ble drept den 9. april, og 20 ble såret.

ANNONSE

Læs også

Læs også