Kunstbilde

Tiziano Vecelli (c.1490-1576)
Olje på lerret, 112,2 x 103,2 cm, The National Gallery, London.

Beretningen om skattens mynt finner vi i alle de tre synoptiske evangelier (men ikke hos Johannes). Her bør man kjenne noe til den historiske bakgrunn. I år 6 ble Herodes den stores sønn Archelaos avsatt som tetrark i Judea, og provinsen ble lagt inn under Syria og fikk direkte romersk styre – og medfølgende skattlegging. Det startet med folketellingen som er omtalt både hos Flavius og i evangeliet etter Lukas. Dette møtte sterk motstand, og ga støtet til flere voldelige oppstander – som alle ble slått brutalt ned, sist med Bar Kochbas opprør (132-36) på keiser Hadrians tid. Å betale keiseren skatt var ett av tidens store stridsspørsmål.

I Marcus 12, 13-17 (DNB 1930) leser vi:

Og de sendte nogen av fariseerne og herodianerne til ham for å fange ham med ord. Og de kom og sa til ham: Mester! vi vet at du er sanndru og ikke bryr dig om nogen; for du gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet: Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? skal vi gi, eller skal vi ikke gi? Men da han så deres hykleri, sa han til dem: Hvorfor frister I mig? Kom hit med en penning og la mig få se den! De gav ham en. Og han sier til dem: Hvis billede og påskrift er dette? De sa til ham: Keiserens. Og Jesus sa til dem: Gi keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er! Og de undret sig storlig over ham.

ANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også