Kultur

Giovanni Pierluigi da Palestrina (c.1520-1594)

Motett for firstemmig kor, utgitt 1604 i Motecta festorum, Liber 2.

Teksten er hentet fra Vulgata, Salme 42, 2

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus.

I Dansk Bibel 1933:

Som Hjorten skriger efter rindende Vand, således skriger min Sjæl efter dig, o Gud.

ANNONSE