Nyt

I den svenske serie «hvordan du som svensker skal lære at integrere dig i dit eget land», har muslimske foreninger i samarbejde med de svenske sundhedsmyndigheder udgivet en vejledning på ikke mindre end 40 sider for at opdrage sundhedspersonale i, hvordan de skal forholde sig til muslimske patienter.

Man skal lære om islam for at kunne behandle muslimske patienter, må vi forstå. De går grundigt til værks. For en  sikkerheds skyld får vi fortalt, at det er Allah som er livets skaber. Hvis nogen altså skulle være i tvivl:

S K A P A R E N  A V  L I V E T

Allah är Skaparen och upprätthållaren av universum. Då människan inte kan lära känna sin Skapare genom sina fysiska sinnen, har Allah uppenbarat information om sig själv genom en rad sändebud och profeter.

Vi känner igen några av dem från tidigare heliga skrifter som Bibeln och Torah. Alla folkslag på jorden har någon gång fått ett sändebud från Allah. Den siste av dessa sändebud var enligt islamiskt tro Muhammad, (fvmh), genom vilken Allahs budskap fullbordades.

Hva har dette med sygdom og  sundhed at gøre? tænker du måske. Men forklaringen kommer: Mennesket har fået kroppen til låns af Allah.

Enligt islamisk uppfattning har människan fått kroppen till låns av Allah. Eftersom vi lånat den, är vi skyldiga att vårda den. Det innebär bland annat att vi är skyldiga att söka medicinsk hjälp när vi är sjuka.

Så man opsøger ikke lægen, fordi man er syg og gerne vil blive rask, men fordi man har lånt kroppen af Allah og skylder Allah at tage vare på den.

ANNONSE

Illustrationerne ser ud til at have meget lidt med det svenske sundhedsvæsen at gøre – med mindre man trot, at man bliver rask ved bøn:

Det følgende afsnit forklarer, hvorfor det er nødvendigt, at hele familien tropper op på hospitalet. Det er der mange, der har oplevet – også på danske hospitaler:

Oavsett om en muslimsk patient vårdas på sjukhus eller hemma är det viktigt för många att de inte är långt ifrån sina släktingar. Och att allt som kan stärka hemma känslan är stödjande. Det bästa sättet att ta reda på vad som är bäst för patienten i frågan är att fråga patienten själv om sina önskemål. Därför är det mycket viktigt att patienter som inte kan prata svenska får tillgång till en tolk.

Men muslimer er nærmest pålagt å besøge de syge. Det får man nemlig belønning for i livet efter døden.  an belønning for i livet etter døden. Sagde Muhammed.

S K Y L D I G H E T  A T T  B E S Ö K A  D E  S J U K A
I muslimsk tradition är det inte bara påbjudet att besöka den som är drabbad av sjukdom, många ser det närmast som en skyldighet. Detta påbud gäller för alla som befinner sig den
sjukes närhet – inte bara släktingar och nära vänner. Det är också något som muslimerna har lovats belöning för i livet efter döden. Sändebudet Muhammad (fvmh), sa:
”Den som besöker en sjuk person tilltalas från himlen: ”Du är god, din väg är god och du ska få din boning i Paradiset.”

Så følger særkrav om læger af samme køn. Det må være særlig vanskeligt i Sverige, hvor der er så mange, som ikke længe ved, hvilket køn, de tilhører:

Många praktiserande muslimer efterfrågar att som patient – så långt det är möjligt – få bli undersökta av en läkare av samma kön. Denna önskan gäller också annan personal som närvarar vid undersökningen såsom sjuksköterskor och undersköterskor, läkarkandidater och tolkar. En sak som kan oroa vissa muslimska patienter är att det plötsligt kommer in (eller bara “kikar in”) ny personal mitt under en eventuellt känslig läkarundersökning. Många vill inte blotta sina privata kroppsdelar (mellan naveln och knäna) – utom när det är absolut nödvändigt.

Og så er det bedetid. Fem gange om dagen. Patienterne må ikke forstyrres eller blive afbrudt under bønnen.

I en vårdsituation uppskattar därför många muslimska patienter att sjukhuspersonalen respekterar att få möjlighet att utföra dessa böner och att patienten får den tid de behöver för detta. Vanligtvis tar varje bön upp till 15 minuter. Under själva bönen är det viktigt för en muslim att inte bli avbruten eller störd.

Videre fortæller vejledningen om fødsler, amning, omskæring, død og begravelse (kremering er ikke tilladt). Krydret med korancitater. Koranen forklarer, hvordan befrugtningen sker og den første del af graviditeten, hvor fosteret er en «klump». Forklaringerne er så gode, som man kunne forvente af lægekundskaben for 1400 år siden …

ANNONSE

Mest læst