Nyt

Efter hvert eneste «overraskende» og «uventede» terrorangreb kommer der politikere og eksperter, som skal forklare os, at terroristerne egentlig ikke er religiøse eller udfører jihad i islams navn, fordi deres livsstil frem til terrorangrebet ikke er, som man forventer det af troende muslimer. For disse politikere og eksperter virker terroren meningsløs. De magter ikke at se bag facaden, men accepterer det, som islamisterne viser dem.

Så er det på tide, at stikke fingeren i jorden. For ikke et øjeblik ser det ud til at falde politikere og terroreksperter ind, at de måske bliver snydt.

En egyptisk islamistgruppe, Jama’at al-Muslimin  som fik tilnavnet Takfir wal-Hijra, er en aflægger af Det Musllimske Broderskab. De skjuler deres radikalisering ved at optræde vestligt. Terrorcellen på 12 jihadister som stod bag Barcelona-angrebet, var ifølge spanske efterretninger blevet radikaliseret af den salfistiske Takfir wal-Hijra-gruppe.

Medlemmene kaldes takfiris (og dem kommer vi nok til at høre mere om, desværre):

The so-called takfiris comprise the most radical and violent strand of Salafi jihadism and figure in the European Union’s list of terrorist organizations. They also represent the most dangerous form of jihadism because their members hide in plain sight.

De er usynlige for omgivelserne, fordi de lever og opfører sig som alle andre – helt frem til øjeblik, hvor de er klar til at møde Allah, Paradiset og alle jomfruerne.

ANNONSE

The main defining characteristic of the takfiris is their willing to break the sacred rules of other jihadist groups in order to avoid being detected. They wear Western clothing, drink alcohol, take drugs, listen to music, watch television, go out with women and eat pork. In addition, they do not grow full beards or goatees.

Radikal islam på indersiden er vanskeligere at opdage end på ydersiden. Fjenden er smartere end hvad eksperterne tror. Imamen som radikaliserede jihadisterne, Abdelbaky es Satty, fik folk til at tro, at han var en ydmyg mand, som forkyndte fred.

Abdelbaky es Satty was excellent at hiding his beliefs, making people think he was a humble man who preached peace.

Antallet af moskéer i Europa stiger i et svimlende tempo. Hvor mange flere imamer som Abdelbaky es Satty findes der?

Takfirisene har fået fodfæste i mange moskéer allerede:

The Takfir Wal-Hijra sect could lay claim to at least eight mosques in Spain in 2009: five in Barcelona, two in Valencia and one in the North African exclave of Melilla. These are generally not ornate places of worship but low-key locations where the prime objective of secrecy is guaranteed. The imams are Moroccans and Algerians. The man behind the Twin Towers attack in New York, Mohamed Atta, and the main terrorists in the Madrid train bombings of 2004 were also takfiris, or adherents of the sect, according to their family, friends and police sources.

El Pais

ANNONSE