Gæsteskribent

Kristeligt Dagblad har talt med “den amerikanske forsker Valerie Hudson, der er professor i statskundskab ved Texas A&M University og internationalt kendt for sin forskning i sammenhængen mellem kvinders sikkerhed og den nationale sikkerhed”

Med udgangspunkt i begivenhederne i den tyske by Köln nytårsnat, hvor større grupper af primært nordafrikanske og arabiske mænd omringede, forulempede og bestjal hundredvis af kvinder, advarer hun om, at Vesteuropa ignorerer de langsigtede konsekvenser af en mandsdomineret migrationsbølge.

”Al forskning viser, at jo større overvægt af mænd i et samfund, des større er forekomsten af vold, kriminalitet, bandeaktivitet, overgreb på kvinder og andre sociale dårligdomme. Disse følgevirkninger er bredt anerkendt, og det er mig en gåde, hvorfor de er næsten usynlige i den europæiske debat. En ligelig balance mellem antallet af mænd og kvinder i et samfund er et offentligt gode, som staten har et ansvar for at værne om. Hvis ikke den gør det, svigter den sit grundlæggende ansvar over for både sine kvindelige og sine mandlige borgere,” siger Valerie Hudson, der igennem to årtier har forsket i konsekvenserne af kønsubalancen i lande som Indien og Kina.

Hun fremhæver Sverige som et eksempel på et land, som bør tage konsekvensen af tilstrømningen af mænd langt mere alvorligt, end det er tilfældet nu. Ifølge de svenske myndigheders opgørelse fra slutningen af november udgjorde drenge og mænd 71 procent af alle asylsøgere i 2015, og flere end 21 procent af samtlige tilrejsende flygtninge og migranter var uledsagede mindreårige drenge.

ANNONSE

Sammenlægges antallet af 16- og 17-årige drenge og piger, der rejste ind i Sverige i 2015, med antallet af 16- og 17-årige svenskere, så bliver resultatet ifølge Valerie Hudsons udregninger, at der ved udgangen af 2015 var 123 drenge i denne aldersgruppe i Sverige for hver 100 piger.

Sverige har kun 0,3% af migranter fundet arbejde. København har for mange penge, skrev Berlingske Tidende og fortalte at 4 ud af 5 ægtepar, hvor begge er på overførselsindkomst er af anden etnisk baggrund end dansk. BT præsenterer, hvad der har været almindeligt kendt i årtier, som “chok-tal”, nemlig at “Udviklingen blandt 2.- og 3.-generationsindvandrere i Danmark er intet mindre end katastrofal.” både hvad angår skolegang, kriminalitet og islamitet. I forrige måned havde Morten Uhrskov Jensen betalt 5.000,- for tal fra Danmarks statistik, der tillod ham at konkludere

Vi – Danmark – er i gang med det største samfundseksperiment i Danmarks 1.500 år lange historie. Alle lamper lyser rødt. For en stribe ikke-vestlige grupper er kriminaliteten forfærdende høj i især 2. generation – og snart også i 3. generation? – karaktererne i folkeskolen er fortvivlende lave (også i 3. generation), og niveauet for uddannelse og efterfølgende deltagelse på arbejdsmarkedet er tilsvarende ringe.

Det er rigtigt, at mange i 2. generation indskriver sig på uddannelser, og antallet, der fuldfører disse uddannelser, har også været stigende de seneste år. Men den samlede andel, der bliver produktive, ligger markant efter danskerne, og vi ved nu, at det skyldes, at de ikke-vestlige fra begyndelsen klarer sig langt dårligere end danskere, også i 3. generation.

“Most of the assaults were being committed by refugees of one particular nationality: by Afghans.” skriver Cheryl Benard om “begivenhederne” i Köln nytårsnat i National Interest. Cheryl..

…have worked on issues related to refugees for much of my professional life, from the Pakistani camps during the Soviet occupation of Afghanistan to Yemen, Sudan, Thailand, Ethiopia, Djibouti, Lebanon, Bosnia, Nicaragua and Iraq, and have deep sympathy for their plight. But nowhere had I encountered a phenomenon like this one. I had seen refugees trapped in circumstances that made them vulnerable to rape, by camp guards or soldiers. But for refugees to become perpetrators of this crime in the place that had given them asylum? That was something new. Further, my personal and professional life has endowed me with many Afghan and Afghan American friends, and there is nothing collectively psychopathic about them. They are doctors, shopkeepers, owners of Japanese restaurants, airport sedan drivers, entrepreneurs, IT experts, salesladies at Macy’s—they’re like everyone else. The parent generation tends to be a bit stiff, formal and etiquette conscious. It is impossible to imagine any of them engaging in the sort of outlandish, bizarre and primitive sexual aggression their young compatriots are becoming infamous for. Yet here we are.

Og efter en række eksempler på afghaneres overfald på kvinder

Can these men possibly expect that their attempts will be successful? Do they actually think they will be able to rape a woman on the main street of a town in the middle of the day? On a train filled with other passengers? In a frequented public park in the early afternoon? Are they incapable of logical thought—or is that not even their aim? Do they merely want to cause momentary female hysteria and touch some forbidden places of a stranger’s body? Is that so gratifying that it’s worth jeopardizing their future and being hauled off to jail by scornful and disgusted Europeans? What is going on here? And why, why, why the Afghans? According to Austrian police statistics, Syrian refugees cause fewer than 10 percent of sexual assault cases. Afghans, whose numbers are comparable, are responsible for a stunning half of all cases.

Og efter grundigt at have aflivet teorier om at de blot var uvante med at være berusede eller troede at europæiske kvinder var glade for massevoldtægt, erkender hun en bekendts tese om, hvorfor afghanere opfører sig så muslimsk

On the basis of his hundreds of interactions with these young men in his professional capacity over the past several years, he believes to have discovered that they are motivated by a deep and abiding contempt for Western civilization. To them, Europeans are the enemy, and their women are legitimate spoils, as are all the other things one can take from them: housing, money, passports. Their laws don’t matter, their culture is uninteresting and, ultimately, their civilization is going to fall anyway to the horde of which one is the spearhead. No need to assimilate, or work hard, or try to build a decent life here for yourself—these Europeans are too soft to seriously punish you for a transgression, and their days are numbered.

And it’s not just the sex crimes, my friend notes. Those may agitate public sentiment the most, but the deliberate, insidious abuse of the welfare system is just as consequential. Afghan refugees, he says, have a particular proclivity to play the system: to lie about their age, to lie about their circumstances, to pretend to be younger, to be handicapped, to belong to an ethnic minority when even the tired eye of an Austrian judge can distinguish the delicate features of a Hazara from those of a Pashtun.

Alt vil finde en balance og naturen er grusom mod underklassens danske mænd; hver tredie af os ufaglærte får ikke børn.

 

 

Drokles blogger på www.monokultur.dk

ANNONSE