Kommentar

Det er ikke spor overraskende, at tilsynet med friskoler og private grundskoler har fundet undervisningsmateriale i jihad på en muslimsk friskole, som i tilfældet med Nordvest Privatskole forleden. Det overraskende er, at der på trods af mange års intensiv islamdebat stadig findes et helt segment i undervisnings- og embedsmandskredse, der har formået at bevare deres uvidenhed om islam fuldstændig intakt.

Det er i sig selv en kæmpe selvmodsigelse overhovedet at tale om en muslimsk friskole, for ingen grundskole forankret i islam kan spejle sig i friskolernes grundlæggende formålsbestemmelse, som den er formuleret i friskolelovens § 2, stk. 2:

“Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

ANNONSE

Dette sekulære og frihedsorienterede grundlag for uddannelse og dannelse er i direkte modstrid med alt, hvad  islam står for og påbyder sine tilhængere at leve efter. Derfor skal og må enhver muslimsk friskole i sit virke og undervisning ikke bare tage afstand fra disse værdier, men også indpode eleverne den rette lære, islam – herunder jihad og sharia. Det er logik for perlehøns og burde ikke komme bag på nogen, ligesom det er ganske naturligt, at herboende muslimer ønsker at videregive egne værdier til næste generation og derfor sætter deres børn på skoler, der har islam som omdrejningspunkt for den udbudte undervisning.

Hvad der er både overraskende, uforståeligt og stærkt foruroligende er, at man overhovedet tillader etablering og drift af muslimske grundskoler i Danmark. Den muslimske grundskole findes ikke, som vil forberede eleverne til frihed og folkestyre og lighed mellem kønnene – det er en umulighed. Tværtimod vil enhver muslimsk grundskole med respekt for sig selv og eget værdigrundlag, forberede eleverne til sharia, kønsadskillelse og afvisning af alle sekulære værdier og frihedsrettigheder.

Om det skyldes dumhed eller en afgrundsdyb naiv forestilling om, at muslimer nok slet ikke tager islams værdisæt alvorligt, er ikke til at sige, men den fortsatte insisteren på, at muslimske grundskoler vil arbejde for vestlige værdier, er en trussel mod vores eksistens som frit og åbent demokrati, fordi den bidrager til at lukke den ene årgang efter den anden af anti-demokratiske, pro-islamiske unge ud i vores samfund. Og i den forbindelse er det fuldstændig underordnet, om de er blevet gode til at læse og regne.

På den baggrund er det også både tåbeligt og ulykkeligt, når lederen af Dansk Friskoleforening – som helt absurd har optaget adskillige muslimske skoler som medlemmer – går i brechen for Nordvest Privatskole, når de afsløres i at undervise i jihad.

I virkeligheden er det såre enkelt: Alle muslimske grundskoler evner ikke at leve op til formålsbestemmelsen i Friskoleloven. Derfor kan man med den nugældende friskolelov i hånden, både kunne lukke alle muslimske friskoler og forhindre nye i at opstå. Men se om det sker.

 

ANNONSE

3 svar til “Alle muslimske friskoler er i strid med Friskolelovens formål”

 1. Allan Hougaard siger:

  Mennesker har det med at tage udgangspunkt i sig selv. Så tanken er vel at når man selv ikke tager religion seriøst, så gør muslimerne sgu nok heller ikke. Hvilket er meget forkert.

 2. KnudMadsen siger:

  Hele landets skolevæsen er jo i den grad inficeret med samfundsomstyrtende radigale landsforræddere tilsat en masse rødgardister. Så skal det naturligvis gå ad Helvede til.
  Sørgeligt at en såkaldt borgerlig regering ikke sætter en stopper for dette vanvid.

 3. Kjeld Hesselmann siger:

  Alene friskolernes formålsparagraf er hindring nok til at yde statsstøtte til jihad-skoler.

Mest læst