Mellemspil

Sergej Vasilitsj Rakhmaninovs Tre russiske sanger for kor og orkester ble skrevet noen år etter at han hadde forlatt Russland for godt. Vi hører State Symphony Capella of Russia dirigert av Valerij Poljanskij.

Illustrasjonsbildet – Vasilij Surikovs Morgenen da strelitsene ble henrettet har ingen forbindelse med noen av sangene, ut over at det også er russisk.

ANNONSE