Mellemspil

Domenico Scarlatti (1685-1757) har etterlatt seg 555 sonater for tasteinstrumenter – selv kalte han dem essercisi (øvelser).

Han var jevngammel med Johann Sebastian Bach – som han overlevde med 7 år. Hans klaverstil er av og til temmelig radikal, og ikke akkurat det man forbinder med en barokk-komponist, spesielt hva det harmoniske angår.

Det finnes flere forskjellige nummereringer av Scarlattis sonater, og i følge Kirkpatricks fortegnelse  skal dette være nr. 30, men i følge Longo nr. 499.

Navnet skal den ha fått fordi selve fugetemaet (som vi hører først) skal ha oppstått ved at en katt trampet i klaviaturet. Uansett om det er sant eller ikke. Temaet er i alle fall ikke helt efter den musikalske kogebog.

ANNONSE