Nyt

FBI-leder James Comey hadde en nærmest umulig oppgave: Han skulle unngå at demokratene mistet sin presidentkandidat og samtidig ikke underslå at det hun hadde gjort med epostene var usedvanlig grovt. Comey klarte å understreke det siste så tydelig at spørsmålet om hvorfor han ikke anbefalte tiltale ble vendt mot ham selv.

Dermed har ikke saken blitt konkludert. Den fortsetter å rulle, og nå ruller det ikke bare over Hillary, men USAs politiske system.

Andrew McCarthy, som har vært kollega og venn med Comey, sier han laget en stråmann. Comey sa det måtte være “intent” – hensikt for at epostserveren skulle kunne føre til tiltale. Dette er sprøyt, sier McCarthy. “Grov uansvarlighet” er nettopp ikke gjort med overlegg, det er at man ikke bryr seg, men gjør som man vil.

Man vil aldri kunne få svar på om Hillary brukte en privat server med vilje for å skade USAs sikkerhet. Det faller på sin egen urimelighet. Hvorfor skulle hun det? Hun var utenriksminister. Men hun viste en nonchalant holdning til sikkerheten som er utrolig til å være en utenriksminister, og det er denne arrogansen som må straffes. Det var derfor Kongressen gjorde skjødesløshet straffbart, skriver McCarthy:

ANNONSE

To my mind, a reasonable prosecutor would ask: Why did Congress criminalize the mishandling of classified information through gross negligence? The answer, obviously, is to prevent harm to national security. So then the reasonable prosecutor asks: Was the statute clearly violated, and if yes, is it likely that Mrs. Clinton’s conduct caused harm to national security? If those two questions are answered in the affirmative, I believe many, if not most, reasonable prosecutors would feel obliged to bring the case.

Comey stilte saken på hodet, og for å få til det begynte han med en stråmann: FBI hadde ikke funnet bevis for at Hillary bevisst satte USAs sikkerhet på spill. Men det var ikke det hun var anklaget for, sier McCarthy. Comey lager en anklage som er irrelevant, og når han sier at ingen fornuftig anklager vil reise tiltale ut fra det etterforskningen har avdekket, jukser han.

It seems to me that this is what the FBI has done today. It has told the public that because Mrs. Clinton did not have intent to harm the United States we should not prosecute her on a felony that does not require proof of intent to harm the United States. Meanwhile, although there may have been profound harm to national security caused by her grossly negligent mishandling of classified information, we’ve decided she shouldn’t be prosecuted for grossly negligent mishandling of classified information.

For å unnlate å anbefale tiltale, omskrev Comey føderal lov. Når den som skulle skånes var landets tidligere utenriksminister, blir epostskandalen hevet opp til et spørsmål om republikkens krise.

In essence, in order to give Mrs. Clinton a pass, the FBI rewrote the statute, inserting an intent element that Congress did not require. The added intent element, moreover, makes no sense: The point of having a statute that criminalizes gross negligence is to underscore that government officials have a special obligation to safeguard national defense secrets; when they fail to carry out that obligation due to gross negligence, they are guilty of serious wrongdoing. The lack of intent to harm our country is irrelevant. People never intend the bad things that happen due to gross negligence.

Hillary og Bill begynner å ligne et shakespearsk drama. Det er Macbeth i det 21. århundre. De drar USA med seg og det bare vokser.

Read more at: http://www.nationalreview.com/corner/437479/fbi-rewrites-federal-law-let-hillary-hook

ANNONSE