Mellemspil

Danse sacrée et danse profane (Hellig og verdslig dans) for harpe og strykere av Claude Debussy (1904). Anneleen Lenaerts er solist med Brussel-filharmonikerne under ledelse av Michel Tabachnik.

Som en kuriositet kan det nevnes at solostemmen ble skrevet for en harpemodell som ikke gjorde bruk av det noe tungvinte pedalsystemet – men i ettertiden spilles den – som her – uten særlige problemer på den tradisjonelle pedalharpen.

Om kromatiske harper (som aldri fikk stor utbredelse) m.m. kan man lese her.

ANNONSE