Nyt

Første del af dokumentarserien Moskeerne bag sløret levede op til forventningerne, og var på sin vis mere interessant end de indledende nyhedsteasere: Historien om en navngiven imam der prædikede dødsstraf for frafald, og underviste muslimer i korporlig afstraffelse af børn der ikke læste Koranen.

Produktionen havde taget adskillige måneder, og inkluderede blandt andet grundig oplæring af et infiltrator-par med en perfekt dækhistorie. Der var interviews med den tidligere imam Ahmed Akkari, forfatteren Ahmed Mahmoud og analyser ved lektor Tina Magaard.

“Loven ude i samfundet gælder ikke rigtigt, fordi muslimernes lov håndhæves, og den står højere end samfundens love. Det vil sige, at man ikke nødvendigvis har respekt for politiet, fordi politiet er magtens håndlangere. Danske byretsdommere har ikke mere at sige end en imam.” (Ahmed Akkari)

“Det er gået så vidt, at Danmarks love og regler er ikke-eksisterende i de her parallelsamfund.” (Ahmed Mahmoud, forfatter)

“Der er det her misforstået æresbegreb, i at være en god kone. At de vil få deres belønning efter døden. Hvor det så er, at jeg mener, at der jo også er et liv før døden. Der er en gave. Livet er en gave.” (Ahmed Mahmoud)

“Der er jo ikke noget at fortolke. Som mange imamer også har sagt til mig, det handler om hvilken lovgivning der er. Så det han fortæller er jo korrekt ifølge skrifterne.” (Tina Magaard)

Det blev ikke udpenslet, men de problematiske moskéer var de største, og mellem linjerne kom det frem, at det på ingen måde drejede sig om at et mindretal af herboende muslimer fra flere arabiske lande og Somalia. Det blev fortalt, at 80 procent af kvinder fra disse lande ikke var i arbejde, hvad til dels blev forklaret med islams holdning til kvinders ageren i det offentlige rum.

ANNONSE

“Imamens budskab er altså klart. Det er ikke tilladt for en kvinde at tage arbejde hvor de skal være sammen med mænd uden for familien.” (speak)

Udsendelsen bragte også interviews med 18-årige ‘Samantha’ og 21-årige ‘Marco’, der måtte flygte fra familien. ‘Samantha’ var blevet for dansk og fik tæsk. Marco fortalte sin far, at han var homoseksuel, og undgik lige akkurat døden.

“Ifølge min familie kan man ikke både være integreret og en god muslim. Det vil være umuligt.” (‘Samantha’)

“Min familie syntes, at jeg var blevet for dansk. Du skal ikke tro, du er dansker. Jeg skulle holde mig fra danskere, der ikke er muslimer…” (‘Samantha’)

“Mine forældre syntes, jeg var blevet for dansk. Du skal i arabisk skole.” (‘Samantha’)

“Jeg skal huske, at vi var arabere. Vi var blevet for danske.” (‘Marco’)

“Han slog mig til jorden med en lussing, og så sparkede han til mig på jorden. Jeg rejste mig op, og så slog han mig og truede med at slå mig ihjel. Så løb han ind efter en kniv i køkkenet. Jeg nåede at løbe min vej med blodet løbende ned ad ansigtet med underbukser og en t-shirt på og bare tæer løber jeg mod den nærmeste S-togsstation mod København.” (‘Marco’)

Vold var et gennemgående tema. I en studiegruppe for kvinder underviste imam Abu Bilal Ismail i den rette dosering af opdragende vold. Hvis børn ikke ville læse Koranen, så skulle de tvinges fysisk, men som det blev understreget, så var det ikke tilladt at ‘choppe’ dem med ‘en kniv’. Cirka 1400 år fra den i Danmark fremherskende ‘anerkendende pædagogik’.

“Det er ikke tilladt at give dem en flad, banke dem ind i væggen eller brække knogler på dem. Det er heller ikke tilladt at tage en kniv og nakke dem eller choppe (at hakke, red.) dem. Man slår dem som opdragelse og læring. Ikke som vold.” (Abu Bilal Ismail)

“Der var en meget afslappet stemning, og det var på en måde skræmmende. De var meget afslappede, mens de svarede på spørgsmål om at slå ihjel. De svarede helt naturligt og normalt.” (undercover, kvinde)

Spredte citater.

“Da jeg kom til Brabrand var det 100 procent anderledes. Det så ikke ud, som om jeg var i et vestligt land.” (undercover, mand)

“Vi hører at forældrene dækker den sociale kontrol ind under deres religion.” (RED-leder, krisecenter)

“Vi skal ikke elsker dem. Kærlighed skal være til muslimerne. En muslim kan elske en muslim.” (Abu Bilal Ismail)

“Gud har advaret mod at ty til statens lov.” (imam)

ANNONSE

14 svar til “Moskeerne bag sløret (del 1): Man kan ikke ‘både være integreret og en god muslim. Det vil være umuligt.’”

 1. Liva siger:

  Som det mest naturlige havde islamiske mødre deres børn med til imamers svovltale om ikke-muslimer og muslimer der ønsker at forlade islam eller må flygte fra voldelige forældre. Små islamiske børn lulles ind i voldsfantasier mod mennesker de ikke er enige med.

 2. Thorsted siger:

  Udsagnet om man ikke kan være integreret og en god muslim er faktisk rigtigt. Dette dækker over et paradoks fra islams grundlæggelse hvor religionen overtog en masse retsregler fra eksisterende religioner som jødedommen mm. Dette var lukket blodblodssocialiteter hvor man giftede sig arrangeret og tæt på familien da andre blev anset som fremmede. Islam cenmentere disse regler og overtager dem i Sharia. Islam påstår så, at der mellem disse lukket samfund, som ikke engang deler civilsamfund eller ægteskaber med hinanden kan komme et åndeligt og tranccendere fællesskab. Denne ide er også kernen i politisk islam. Fraværet af civilsamfund gør også demokrati meningsløst. De er ikke integreret med hinanden hvor de kom fra og hvis integration i Danmark og Europa medfører, at kvinderne fra disse lukket socialiteter kommer i kontakt med andre mennesker vil dette blive opfattet som en trudsel for klanen og dermed dens opløsning. Vi har altså en række mennesker der ikke associere sig med os og har retsfølelser som er knyttet til klansocialiteter men vores retsstat mener, at den også har en orden der omfatter dem. Det mente den da den gik fra borgerrettigheder til menneskerettigheder. Nu, hænger den magtesløs i den juridiske utopi.

 3. Niels P. siger:

  I lagde ved mærke til, at der i islam-undervisningen overhovedet ikke forekom samtale, diskussion, uenighed, ret til afvigende opfattelse, ret til at sige imod, ret til at tænke og handle selvstændigt?

  Med Allah og hans helvede i baghånden og ud fra koranen, hadither og sunna sidder imamen inde med svarene på, hvordan muslimen skal leve og tænke i alle livets spørgsmål. Følger muslimen ikke den rette vej, vanker der.

  Muslimen spørger, og imamen svarer. Længere er den ikke. Der er ingen tolkninger, ingen teologi, ingen selvstændig stillingtagen. Det skyldes, at islam er lukket om sig selv. Heller ikke imamen tænker og argumenterer. Han skal bare kunne slå op i koran, hadith og sunna-overleveringerne.

  Konsekvenserne af denne religion er forfærdelige. Det ses overalt. Men det gør ingenting, når bare guden er tilfreds og reglerne overholdes.

 4. Henrik Petersen siger:

  Og vores nuværende statsminister lader bare fjenden vælte ind i landet i 10.000 vis. Det er svært at fatte at vore egne magthavere hader os danskere så meget.

 5. Bastardo siger:

  Det superaltovervejende problem er, at vi ikke må gøre forskel mellem muhamedanere og andre. Så vidt jeg ved er det blot en enkelt paragraf i Menneskerettighedskonventionen, som vi skal opsige.
  Uden mulighed for at gøre forskel vil muhamedanismen påvirke alle vores handlemuligheder i nagativ retning.

  • For_Mangfoldighed siger:

   Der eksisterer allerede en gældende lov:

   Lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme

   VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

   § 1. Politiet kan forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom, hvis

   1) ejendommen tjener som tilholdssted for en gruppe, som den pågældende person tilhører eller har tilknytning til, og

   2) den pågældendes tilstedeværelse i ejendommen og omstændighederne i øvrigt skønnes at indebære risiko for angreb, der vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen.

   Stk. 2. Politiet kan forbyde enhver person adgang til en bestemt ejendom, hvis der skønnes at være betydelig risiko for et angreb som nævnt i stk. 1, nr. 2. Forbud tilkendegives ved skiltning.

   Man kan altså forbyde adgang til en bestemt ejendom, hvis det skønnes at færden i ejendommen er til fare for ejendommens omgivelser – det er essensen i ovenstående som populært går under navnet “rockerloven”, da den sigter/sigtede mod at lukke forskellige “rockerborge” i villakvarterer osv.

   Hvis der ellers er politisk vilje, så er det ikke den store juridiske eksamen man behøver for at udvide lovteksten til også at omfatte ejendomme, hvor der sker opfordring til brud på loven og/eller menneskerettigheder.

   Opfordring til brud på loven kunne f.eks. være opfordring til at slå børn, og opfordring til brud på menneskerettigheder kunne f.eks. være at dræbe alle jøder, henrettelse ved stening pgs utroskab osv.

   Loven vil således kunne bruges til omgående at forbyde adgang til Grimhøjmoskeen (og alle lignende terrorist arnesteder), men vil ikke være specifikt rettet mod nogen bestemt race eller religion, og dermed heller ikke noget brud på nogen menneskerettigheder eller internationale konventioner – tværtimod kan man sige, loven vil vare til for netop at beskytte menneskerettigheder og internationale konventioner.

   Det behøver slet ikke være så svært.

   • For_Mangfoldighed siger:

    Men man kan uden problemer lave og vedtage en komplet idiotisk lov om at inddrage pas hos personer man mistænker for at være radikalisere . . . så man er sikker på sådanne personer vedbliver at opholde sig i landet.

    Tværtimod, så skulle de omgående udstyres med en enkeltbillet ud af landet ! og såfremt nogen udenfor mistanke skulle melde sig frivilligt, så skulle de også have en enkeltbillet.

 6. Per T siger:

  Vi er ikke danske… men kræver naturligvis bistandshjælp, boligsikring, friplads, befordring af børn i taxi og sågar julehjælp af de danske skatteydere.

  Og danskerne dukker hovedet og betaler…..

 7. Hans Hansen siger:

  Se det fra den lyse side: Der er ingen danskere der er i familie med muslimer, så når de bliver udskilt og udsendt vil ingen savne familiemedlemmer. På den måde udgør de ikke metastaser, men klart afgrænsede fremmedelementer, som let lader sig fjerne, blot viljen er der.

  • Per T siger:

   Viljen ja – hvor er den? Hvad blev der af valgets store vinder Dansk Folkeparti? Endsige statsministerens løfter om straksopbremsninger?

   Gone with the wind….. sammen med Danmarks fremtid

 8. Hestehandleren siger:

  Er det lidt som de 80-90% moderate Nazister, man helt undlader at fortælle om. Der udemærket var istand til at leve med et ben i begge lejre…??? Eller hvordan skal dine tal fortolkes…???

 9. Charles Nielsen siger:

  En overfed ulækker skraldespand. Phy.
  DF og Venstre er der ingen forskel på længere, de skal jo holde sammen på regeringen da de ved at LA (De Radikales forlængede arm) er parat til at sabotere det hele. Hvis der er noget at sabotere.

  • Per T siger:

   Ja, og hvert et gram fedt på det velnærede telt er betalt af danske skatteydere. Og selv om kilo’ene er mange er kiloprisen høj…. hun nøjes jo ikke med billigt svinekød fra Danish Clown men skal have dyrt halalslagtet kød…masser af kød

   Der burde medfølge et “her udvider det danske multikulturelle samfund” patch på hvert telt

 10. Per T siger:

  Ja, protestpartiet gik hen og blev mainstream og udspillede dermed sin rolle