Cover

Carl de Keyzer fotograferte Homo sovieticus i årene 1988-1989, dvs i årene med glasnost og peretrojka og utga en bok med samme navn.

ANNONSE