Nyt

Det er funnet et våpenlager på et svensk asylmottak. Våpnenen var gjemt inne på fyrromet. Det var da måleren skulle avleses at funnet ble gjort. Det skjedde i forrige uke. Politi og Säpo er koblet inn, men har ikke informert mediene.

våpenlager.asylmottak

Det var när personal från ett lokalt energibolag skulle in och läsa av mätarna i värmepannan som upptäckten gjordes. De kunde inte komma in på grund av att dörren var låst. Efter att ha ordnat med huvudnyckel, så kunde personalen ta sig in och fick då se vad som hade gömts där inne, troligen av de asylsökande.
Det var inte fråga om ett litet jaktvapen utan flera riktiga skjutvapen enligt uppgiftslämnarna. De tillkallade då den lokala polisen som i sin tur kontaktade säkerhetspolisen. Vid Länspolismyndigheten i Östersund kände man inte till uppgiften om vapengömman när Avpixlat ringde och kunde inte heller hänvisa till någon. Vapengömma hittad vid asylboende. Historien har ikke nået svensk MSM, Jan Sjunneson, der har skrevet den, lover opfølgning.

http://avpixlat.info/2015/11/03/vapengomma-hittad-vid-asylboende/

ANNONSE