Kopierede/fra hoften

Lars Movin skriver om den amerikanske digter og skribent Herbert Huncke på sin Facebookprofil:

“FOREDRAG OM DEN OPRINDELIGE HIPSTER
eller: HERBERT HUNCKE PÅ FOF

(mandag 21. oktober 2024)Den oprindelige hipster som aftenskolekursus! Det ville Herbert Huncke nok havde studset en anelse over. Hvorefter han med et skuldertræk ville have tilføjet sin sædvanlige resignerede kommentar: “So be it!”

I kølvandet på udgivelsen af “Faldne engle”, det første udvalg af Herbert Hunckes tekster på dansk – oversat af Lars Rasmussen og udgivet af Det Poetiske Bureaus Forlag tidligere i år – har FOF inviteret mig til at holde foredrag om Huncke og hans betydning for den amerikanske beatgeneration. Arrangementet finder sted den 21. oktober (se link længere nede), og hvis du er interesseret, har du hermed mulighed for at sætte kryds i kalenderen i god tid.

Hvem var så denne Herbert Huncke (1915-1996)? Kort fortalt var han en hipster, en hustler og en narkoman, som i 1940’erne holdt til i de dunkle sidegader omkring Times Square i New York – og som simpelthen tændte gnisten til den såkaldte Beat Generation ved at introducere en gruppe unge vordende forfattere for udtrykket “beat” (et dobbelttydigt begreb, der på den ene side kunne betyde at være slået ud af tilværelsen, men som i en mere positiv forstand dækkede over følelsen af at være åndeligt renset eller opløftet af en udsat position, hvor der ikke længere var noget at miste).

ANNONSE

Herbert Huncke var indbegrebet af den livskloge outsider, en litterært begavet kriminel i stil med Jean Genet. Og så var han efterkrigstidens arvtager til amerikanske figurer som “the hobo” eller “the drifter”, på én gang udsat og street-wise, ødelagt og bærer af en særlig form for autenticitet. En “Johnson” ville vennen William S. Burroughs måske kalde ham – med hvilket han mente en en ærlig svindler eller en samvittighedsfuld outlaw med et eget moralkodeks. I en vis forstand en personificering af Bob Dylans senere credo: “To live outside the law you must be honest.”

Som sådan var Herbert Huncke en af grundpillerne i den amerikanske beatmytologi. Og alle de mest berømte beatforfattere skrev om ham. Hos Jack Kerouac dukkede Huncke første gang op i debutromanen “The Town and the City” (1950), slet og ret under navnet “Junkey”, hvorefter han i de senere bøger antog forskellige andre skikkelser (i “On the Road” fra 1957 er han “Elmer Hassel”). I Burroughs’ debutroman, “Junkie” (1953), var han ikke bare model for karakteren “Herman”, han var simpelthen bogens titelfigur: Narkomanen! I John Clellon Holmes’ nøgleroman om beatmiljøet, “Go” fra 1952, er han “Albert Ancke”. Og hos Allen Ginsberg optræder han naturligvis igen og igen, ikke mindst i signaturdigtet “Howl”, skrevet i 1955.

Hertil kom, at Herbert Huncke selv var et naturtalent som en fortæller, der kunne tryllebinde en forsamling med sine beretninger fra samfundets bund. Og at han i sin levetid fik udgivet en lille håndfuld bøger med sine skriverier.

Om alt dette vil foredraget til oktober handle – læs mere her:

Illustration herunder (herover, red.): Herbert Huncke i Allen Ginsbergs køkken, marts 1984 (foto: Allen Ginsberg).”

*

FOF København Nordsjælland skriver om kurset:

“Den oprindelige hipster – Herbert Huncke

William S. Burroughs, Allen Ginsberg og Jack Kerouac er de tre forfattere, de fleste tænker på, når man taler om 50’ernes beat-generation. Men der var faktisk en fjerde forfatter, der kom trekløveret i forkøbet.

Lars Movin er en af Danmarks førende beat-kendere, og han fortæller i dette foredrag historien om Herbert Huncke (1915-1996), hvis forfatterskab netop er blevet tilgængeligt på dansk i prosasamlingen »Faldne engle« (2024). Huncke var en undergrundsfigur, som under og efter 2. Verdenskrig var en del af miljøet omkring Times Square i New York, hvor tidens udstødte eksistenser mødtes og forsøgte at finde deres egen plads i et mere og mere intolerant og ensrettet samfund.

Selvom han gled ud af den bredt kendte historie om beatgenerationen, var det Huncke, der introducerede de vordende beatforfattere til udtrykket “beat”. Herbert Huncke var kort fortalt ham, der tændte gnisten til det første tilløb til hele efterkrigstidens antiautoritære oprør. Han var den oprindelige hipster.

Lars Movin vil under foredraget fortælle om Herbert Huncke og hans liv og virke. Samtidig vil Lars Movin trække tråde til de mere kendte beatforfattere, som alle både skrev om og lod sig inspirere af Huncke i deres bøger. Den opmærksomme læser vil opdage, at Huncke optræder under forskellige navne i en række kendte beat-værker, ikke mindst Burroughs’ debutroman »Junkie« (1953), Ginsbergs berømte digt »Howl« (1956) og Kerouacs bestseller »On the Road« (1957).

Foredraget er både for dig, der ønsker en levende introduktion til beatgenerationen, og for dig, der vil lære en ny “beatnik” at kende: Herbert Huncke.

Om Lars Movin

Lars Movin er forfatter og dokumentarist. Han har siden 1990 udgivet op imod 40 faglitterære bøger heraf en del om efterkrigstidens grænsesprængende litteratur, avantgardekunst og subkulturelle bevægelser. Et hovedværk er murstenen Beat – på sporet af den amerikanske beatgeneration (2008), som er en indføring i beatlitteraturens vigtigste forfatterskaber. Inden for samme felt kan også nævnes mere specialiserede bind som »Allen Ginsberg i Danmark« (2019) og »William S. Burroughs – fra cut-ups til Shotgun Paintings« (2021). Lars Movin har – i samarbejde med Steen Møller Rasmussen – også instrueret et antal dokumentarfilm heriblandt »Onkel Danny – portræt af en karma cowboy« (2002) og »Words of Advice – William S. Burroughs on the Road« (2007).”

Herbert Huncke på Chelsea Hotel i New York.

 

 

ANNONSE