Kunstbilde

Margareta Capsia (1682-1759).
Olje på lerret, 150 x 134 cm, Finlands nationalmuseum, Helsinki.

Margareta Capsia ble født i Stockholm som datter av den innvandrede nederlandske handelsmann Gottfriedt Capsius og hans fru Anna Schultzin. Om hennes tidlige liv og utdannelse vet vi intet. I 1715 giftet hun seg med presten Jacob Gavelin og flyttet med ham til Vasa i Finland 1721.

Dette er hennes tidligste kjente bilde, malt som altertavle for Pedersöre kyrka.

På bildet er det påført PINXIT Margareta Gavelin. aut Capsia. An. 1725,.

Nattverden er omtalt både i apostelen Paulus’ første brev til korintierne 11,23-26, kjent som Nattverdens innstiftelsesord, og i de synoptiske evangelier.

For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt eder, at den Herre Jesus i den natt da han blev forrådt, tok et brød, takket og brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for eder; gjør dette til minne om mig!

Likeså også kalken efter aftensmåltidet, idet han sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod; gjør dette, så ofte som I drikker den, til minne om mig! For så ofte som I eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner I Herrens død, inntil han kommer.

I evangeliet etter Marcus, 14,17-25 leser vi:

Og da det var blitt aften, kom han med de tolv. Og mens de satt til bords og åt, sa Jesus: Sannelig sier jeg eder: En av eder skal forråde mig, den som eter med mig. Da begynte de å bedrøves og en for en å si til ham: Det er da vel ikke mig?

Han sa til dem: Det er en av de tolv, den som dypper sammen med mig i fatet. Menneskesønnen går bort, som skrevet er om ham; men ve det menneske ved hvem Menneskesønnen blir forrådt! Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født.

Og mens de åt, tok han et brød, velsignet og brøt det, gav dem og sa: Ta det! Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk, takket og gav dem; og de drakk alle av den. Og han sa til dem: Dette er mitt blod, paktens blod, som utgydes for mange. Sannelig sier jeg eder: Jeg skal ikke mere drikke av vintreets frukt før den dag jeg skal drikke den ny i Guds rike.

(Alle bibelsitater etter DNB 1930).

ANNONSE

Læs også

Læs også