Kunstbilde

Helene Schjerfbeck (1862–1946).
Olje på lerret. 89,5 x 120,5 cm, Kunstmuséet i Helsinki.

Finsk titel: Miilunpolttaja.

Fremstilling av trekull har lange aner i Europa siden jernalderen, og trekull spilte en viktig rolle i både utvinning av jern, og i fremstilling av krutt. Trekull er fortsatt i bruk både som grill-kull – og ikke minst som tegneredskap. Et biprodukt er tjære (fortrinnsvis av tyri), som ofte brukes til impregnering av eldre tre-hus.

I disse tider er det nok på sin plass å understreke at det trekullet man sitter igjen med, i sin helhet er tatt opp fra luftens CO2 ved hjelp av fotosyntese. Uten CO2, ingen vegetasjon, og heller intet jordbruk – for ikke å tale om liv.

ANNONSE

Læs også

Læs også