Kunstbilde

Carl Curman (1833-1913).
Albuminkopi i Riksantikvarieämbetets arkiv, Stockholm.

Carl Curman var en svensk lege, og dertil en dyktig amatørfotograf. På Wikimedia Commons kan man se flere av hans fotografier.

Fra 1864 fikk også kvinnelige studenter adgang til Kunstakademiet i Stockholm, med enkelte begrensninger i adgang til å tegne etter mannlige aktmodeller, og bare i det som ble omtalt som Fruntimmersavdelningen, selv om Amalia Lindegren, Jeanette Möller, Agnes Börjesson og Lea Ahlborn ble tatt inn som elever i skulpturklassen allerede i 1847. Imidlertid fikk de bare lov til å tegne etter gipsavstøpninger av antikke skulpturer. Segregasjonspolitikken ble avskaffet i 1925.

ANNONSE

Læs også

Læs også