Kunstbilde

Ole Tobias Olsen (1830–1924).
Kopi fra våtplatenegativ, Oslo Museum.

I huset lengst til venstre, Stortorvet 11, fant vi inntil 1972 Elephant-Apotheket, som ble opprettet i 1672, og flyttet til Stortorvet 11 i 1879. Dette antyder at bildet må være tatt før 1879.

Til høyre, like utenfor bildekanten ligger fortsatt Vor Frælsers Kirke, fra 1950 Oslo Domkirke, som ble innviet i 1697. Vi ser skyggen av tårnet på husene til høyre.

All bebyggelse i dette bildet er for lengst skiftet ut.

ANNONSE

Læs også

Læs også