Kunstbilde

Nicolas Poussin (1594–1665).
Olje på lerret, 87 x 120 cm, Louvre, Paris.

Fransk titel: Les Bergers d’Arcadie (Et in Arcadia ego).

Dette er sannsynligvis Poussins best kjente og mest fortolkede bilde. Arkadia er et landskap på Peloponnesos i Hellas, som i klassisk litteratur gjerne fremstilles som noe av en idyll, befolket av fredelige gjetere. Betegnelsen Arkadia har muligens en sammenheng med arktos – bjørn, og ikke med arkade (buegang) fra latin arcus.

Gjeterne betrakter en sarkofag med den latinske påskrift Et in Arcadia ego, ord for ord Og/også i arkadia jeg. Det kan forstås som både Også jeg (den gravlagte) var i Arkadia, eller Jeg (Døden) finnes også i Arkadia. Bildet lar seg nok primært forstå som en allegori over livets forgjengelighet.

Youtube ligger det en del videoer rundt bildet, og denne er blant de bedre.
ANNONSE

Læs også

Læs også