Doc-TV

Vi lever i en tid hvor samfunnsdebatt og sterke krefter ønsker å polarisere oss, vende oss mot hverandre og få oss til å fordømme alle som ikke tenker «riktig» – altså ikke tenker som vi selv gjør. Og det hender veldig lett at vi blir dratt inn i den bevegelsen, slik at vi plutselig oppdager at vi ikke lenger er de medmenneskene vi ønsker å være – men har blitt til motmennesker.

Men selv da er vi elsket av Gud. Selv i våre mørkeste øyeblikk er vi elsket med en kjærlighet som overgår all menneskelig forståelse, og er så sterk at den kan lede oss bort fra verdens mørke, hat og konflikter og tilbake til den guddommelige kilden til lys, enhet og fred det er all vår opprinnelse.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

7. søndag i treenighetstiden

Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret og sa seg imellom: «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte han dem denne lignelsen: «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort.’ Jeg sier dere: På samme måte blir det større glede i himmelen over én synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.

Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én, tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og nabokoner og sier: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen det pengestykket jeg hadde mistet.’ På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som vender om.»

Luk 15:1-10


YouTube

Rumble

 

Kjøp bøker fra Document Forlag!

ANNONSE

Læs også

Læs også