Kunstbilde

Abraham Bloemaert (1564–1651)
Olje på lerret, 179 x 227,3 cm, Princeton University Art Museum, Princeton, New Jersey.

Strengt tatt vet man ikke hvem som er forfatterne av de fire kanoniske evangelier, men i følge tradiajonen skal det være Petri assistent Marcus og legen Lukas som er nevnt i det nye testamentet, apostelen Matthaeus, identifisert med tolleren Levi, og apostelen Johannes, som også er nevnt i de tre synoptiske evangelier, og i Apostlenes gjerninger,

De fire evangelister er identifisert ved sine tradisjonelle attributter, okse for Lukas, løve for Marcus, ørn for Johannes og engel for Matthaeus. Løven er ikke så lett å se i farten, men den titter frem under bordet.

ANNONSE

Læs også

Læs også