Doc-TV

I søndagens evangelietekst møter vi den såkalte misjonsbefalingen, som vi leser ved alle kristne dåp. Og den som befaler oss til misjon er ingen ringere enn Jesus selv. Misjonering – det vil si å fortelle om Jesus og den kristne tro – kan derfor aldri gjøres med noe annet virkemiddel enn den kjærligheten og respekten som Jesus selv viste mennesker.

Derfor må kristen misjon aldri innebære tvang. I stedet betyr misjon at du og jeg som kaller oss kristne ikke bygger murer rundt Guds fellesskap, men ønsker andre samme tro, håp og kjærlighet som den kristne tro gir oss. Målet er å finne tilbake til fellesskapet vi alle er skapt for, slik at vi kan se hverandre som søsken og leve sammen i frihet og respekt – med Gud som vår felles Far, Frelser og Hjelper.

Og når vi misjonerer, når vi er dagens disipler og forteller om Jesus til de vi møter, er Jesus selv med oss.

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

Treenighetssøndag

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matt 28:16-20

ANNONSE

Læs også

Læs også