Kunstbilde

Arthur Szyk (1894-1951).
Vannfarger og gouache illustrasjon til en utgave av Haggadah, som svært enkelt sagt er prosedyren for Seder, den første dag i høytiden Pesach, til minne om utgangen fra Egypt.

En sentral del i Seder er de fire spørsmål, som stilles av fire sønner, en vitebegjærlig, en obsternasig, en from – og med litt hjelp til den som ikke selv er i stand til å formulere noe spørsmål.

Illustrasjonene, som gir inntrykk av et illuminert manuskript, ble utført i Łódź, og var fullført i 1935, men det var ikke enkelt å få boken utgitt i Polen. Til slutt fant han en utgiver i London, og reiste dit i 1937, Boken ble utgitt i 1940, og er senere utgitt i flere opplag, noen av dem rene praktutgaver, trykket på pergament.

ANNONSE

Som tidligere nevnt, er det grunn til å tro at Marcusevangeliets tolvte kapitel vers 13 til 40, er modellert etter Haggadahs fire spørsmål, der man også har noen vitebegjærlige (fariséerne), noen frekke (sadduséerne), en from sjel (den skriftlærde) og dem han underviste i Templet.

Vi finner varianter i de to andre synoptiske evangelier, men det er bare Marcus som nevner at den skriftlærde ikke er langt fra Guds rike.

ANNONSE

Læs også

Læs også