Kunstbilde

Kobberstikk utført c. 1650 av Joannes Meyssens (1612–1670) etter maleri (c.1620) av Peter Paul Rubens (1577–1640) 43 × 53,3 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Paulus gir ikke mange detaljer om sin omvendelse i sine brev, men i Apostlenes gjerninger 9, 1-9 (DNB 1930) kan vi lese:

Men Saulus fnyste fremdeles av trusel og mord mot Herrens disipler, og han gikk til ypperstepresten og bad ham om brev til Damaskus, til synagogene der, forat om han fant nogen som hørte Guds vei til, både menn og kvinner, han da kunde føre dem bundne til Jerusalem.

Men på reisen skjedde det at han kom nær til Damaskus, og med ett strålte et lys fra himmelen om ham, og han falt til jorden og hørte en røst som sa til ham: Saul! Saul! hvorfor forfølger du mig? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men stå op og gå inn i byen, så skal det bli dig sagt hvad du har å gjøre!

Men mennene som reiste sammen med ham, stod forferdet, for de hørte vel røsten, men så ikke nogen. Saulus reiste sig da op fra jorden; men da han åpnet sine øine, så han intet; de ledet ham da ved hånden og førte ham inn i Damaskus. Og i tre dager var han uten syn og hverken åt eller drakk.

Etter alt å dømme gikk maleriet tapt i mai 1945, sammen med mange andre kunstverk oppbevart i et Flakturm (tårn for luftvernkanoner) i Berlin. Det er visstnok bare bevart i fotografier.

Olje på lerret, 261 × 371 cm, fra 1903 i Gemäldegalerie, Berlin. Sannsynligvis ødelagt ved brann fra 14. til 18. mai 1945, om ikke noen “evakuerte” det allerede den 2. mai, da tårnet ble overgitt.

ANNONSE

Læs også

Læs også