Kunstbilde

Edvard Munch (1863–1944).
Olje på lerret, 90 x 114 cm, Munch-museet, Oslo.

Det er ikke så enkelt å gjette hvilken norsk småby som her er gjengitt. men vi vet at fra 1916 var Edvard Munch godt etablert på Ekely i Aker like vest for Kristiania. Bildet er nok malt omtrent samtidig med at kunstneren ble rammet av spanskesyken, som han heldigvis overlevde.

Norges nasjonaldag er den 17. mai, den dag i 1814 da Grunnloven ble vedtatt. Den ble imidlertid vesentlig endret senere samme år, da unionen med Sverige ble innført. Denne unionen besto i 91 år, inntil den ble oppløst i 1905.

17. mai er et utmerket påskudd for å være nasjonale, og vi skal i den anledning høre Eivind Grovens (1901–1977) festovertyre Hjalarljod op.38, fullført i 1950. Bjarte Engeset dirigerer Islands symfoniorkester:

ANNONSEANNONSE

Læs også

Mest læst

Læs også