Kunstbilde

Tiziano Vecelli (1490–1576).
Olje på lerret, 195 x 127,5 cm, Museo del Prado, Madrid.

Johannes Døperen er omtalt i alle de kanoniske evangelier, visstnok tidligst i evangeliet etter Marcus 1, 1-11 (DNB 1930):

Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium.

Som skrevet står hos profeten Esaias: Se, jeg sender mitt bud for ditt åsyn; han skal rydde din vei; det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! – således stod døperen Johannes frem i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse, og hele Judea og alle de fra Jerusalem gikk ut til ham, og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Og Johannes hadde klædning av kamelhår, og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. Og han forkynte og sa: Efter mig kommer den som er sterkere enn jeg, han hvis skorem jeg ikke er verdig til å bukke mig ned og løse. Jeg har døpt eder med vann, men han skal døpe eder med den Hellige Ånd.

Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nasaret i Galilea og blev døpt av Johannes i Jordan; og straks da han steg op av vannet, så han himmelen åpne sig og Ånden komme ned over ham som en due. Og det kom en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede; i dig har jeg velbehag.

Johannes Døperen omtales også av Flavius Josephus i Jewish Antiquities, bok 18, 109-119, som kan leses i engelsk oversettelse her.

Man kan se at evangeliene langt på vei er samstemmige med Flavius i at Johannes Døperen hadde en stor skare av tilhengere, og at han ble henrettet av Herodes Antipas. Evangeliene sier at han ble henrettet etter en intrige fra hans ektefelle Herodias (og hennes datter Salome), som tidligere hade vært gift med hans bror, fordi Døperen mente at ekteskapet ikke var lovlig. Men Flavius sier klart at Døperen ble henrettet fordi han var en potensiell opprørsmaker med mange tilhengere. Og det ene utelukker ikke det andre.

Døperen er her fremstilt med sine tradisjonelle attributter, kors-staven og lammet.

ANNONSE

Læs også

Læs også