Kunstbilde

Postkort, ikke senere enn 1918, påført August Schneider-Strasse mit Synagoge in Kattowitz.

Rundt 1890 ble det behov for en større synagoge i Katowice (som da lå i Tyskland og het Kattowitz), og i 1900 sto den nye synagogen ferdig, reist etter tegninger av Max Grünfeld (?-1932), og ble tatt i bruk den 12. oktober samme år. På polsk ble den omtalt som Synagoga Wielka w Katowicach – den store synagogen i Katowice.

Synagogen fikk bare stå i fred i snaue 40 år, den ble etter alt å dømme satt fyr på av de nazistiske okkupantene allerede den 8.september 1939.

De overlevende jøder fra Katowice så seg ikke i stand til å bygge en ny, Der synagogen en gang sto, finner vi nå en plass med dette monumentet, satt opp i 1988.

Teksten er på både polsk og hebraisk, og den polske teksten sier omtrent:

Til ære for minnet om jødiske borgere av Katowice som ble drept under den tyske okkupasjonen 1939-45.

Katowices borgere.

På dette sted sto den store synagogen som ble ødelagt av de hitlerske undertrykkere i september 1939.

ANNONSE

Læs også

Læs også